polski | english | deutsch

>> Dla kogo świadczymy usługi?

Kancelaria świadczy usługi dla przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jak również dla osób fizycznych, w sprawach niezwiązanych z działalnością gospodarcza lub zarobkową.

>> Jakie czynności podejmujemy w ramach świadczenia pomocy prawnej?

W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria w szczególności: udziela porad i opinii prawnych, dokonuje analizy umów oraz przygotowuje ich projekty, reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądami, organami administracji lub organami egzekucyjnymi, prowadzi stałą obsługę prawną.

>> Ile wynosi koszt usługi?

Wynagrodzenie zależy od charakteru czynności jaka ma być podjęta, czasu pracy jaki jej trzeba poświęcić oraz złożoności zagadnienia, którego ma dotyczyć. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z naszej pomocy, osoba nią zainteresowana uzyska wyczerpujące informacje o całkowitym jej koszcie lub sposobie jego ustalenia.

>> Czy zakres naszych usług jest ograniczony terytorialnie?

Świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju. Kontakt osobisty jest możliwy na terenie Śląska, Zagłębia i Warszawy. Świadczenie usług na rzecz podmiotów i osób spoza wskazanego obszaru wykonujemy przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Na życzenie możliwe jest zaaranżowanie spotkania w wybranym przez Państwa miejscu.